‘Groningen heeft de slimste meiden van Nederland’ is een stomme kop!

‘Groningen heeft de slimste meiden van Nederland’ is een stomme kop!

De Groninger internet Krant kopte: ‘Groningen heeft de slimste meiden van Nederland’. Waarom? In deze provincie is het aantal meiden dat een bètepakket kiest het hoogst.

Let wel: met een talenpakket is niets mis! Maar van oorsprong hebben meisjes minder gekozen voor technische vakken en natuur-, schei- en wiskunde. In Groningen is het percentage meisjes dat een technisch pakket kiest echter hoger dan het landelijk gemiddelde (31,8%). Dat is een forse stijging. Vijf jaar daarvoor was dit percentage nog slechts 23,4%.

En aangezien De Groninger Internet Krant nog steeds denkt dat je voor een bètastudie slimmer moet zijn dan voor een alfa- of gamma studie, maken ze zo’n kop. De Groninger internet Krant is niet de enige de dat denkt hoor. Heel veel mensen denken dat nog steeds. Waarom? Omdat meer jongens dan meisjes een bètastudie doen. En alles wat jongens massaal doen zien we als moeilijker, zwaarder, ingewikkelder. En alles wat meisjes doen is een makkelijk, een pretstudie. Dat noemen we in vaktermen de Wet van Sullerot. Alles waar veel vrouwen te vinden zijn heeft een lagere status, minder inkomen en kijken we toch een beetje op neer.

Helaas helpen zulke artikelen als in de Groninger Internet Krant niet om hier een einde aan te maken,

Klik hier om het hele artikel te lezen!

Ook interessant: Vrouwelijke ondernemers zijn in opkomst

INCOMPANY TRAINING
.

Check it Out