Wet voor meer vrouwen in top bedrijfsleven definitief aangenomen

Wet voor meer vrouwen in top bedrijfsleven definitief aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer aan te houden in de top van het bedrijfsleven. Over de noodzaak van een wet is jarenlang gediscussieerd. Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen.

Voor grote naamloze en besloten vennootschappen die niet beursgenoteerd zijn, gelden andere regels. Zij worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer 5000 bedrijven.

Noodzakelijk voor diversiteit

Het demissionaire kabinet vindt de wet “noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om echt werk te maken van diversiteit” en “af te rekenen met de oude benoemingscultuur van ons kent ons”. Het is goed dat vrouwen gelijke kansen krijgen en bovendien zorgt een diverse top voor een betere bedrijfsvoering, stelt de huidige coalitie. Een advies van de Sociaal-economische raad (SER) lag ten grondslag aan het wetsvoorstel.

Lees de rest van het artikel uit Trouw hier.

Ook  interessant: Komt er een vrouwenquotum bij Defensie?

Over de auteur

Lisanne Kemp

drs. Lisanne Kemp is Arbeids- en Organisatiepsycholoog en onze Happy Client Officer. Ze is het aanspreekpunt voor de SheConsult-coaches en potentiële klanten. Voor advies over loopbaancoaching kun je bij haar terecht.

INCOMPANY TRAINING
.

Check it Out