Select Page

Vrouwen hebben minder kans cum laude te promoveren

Vrouwen hebben minder kans cum laude te promoveren

Aan alle Nederlandse universiteiten hadden mannen meer kans om cum laude te promoveren dan vrouwen. Omdat de criteria om cum laude te promoveren niet objectief gedefinieerd zijn, is er genoeg ruimte voor genderbias, zo schrijft het NRC. Het NRC deed onderzoek – alle Nederlandse universiteiten leverden gegevens over hun cum laude promoties van de afgelopen jaren. Bij de helft van de universiteiten hadden mannen anderhalf tot twee keer zoveel kans als vrouwen om cum laude te promoveren. Bij enkele universiteiten was het zelfs meer dan twee keer zo veel.

Wat is cum laude?
De titel cum laude (“met lof”) is een positief kwaliteitsoordeel, over het promotieonderzoek maar ook over de onderzoeker als persoon. Cum laude is niet zomaar te krijgen: het word bij minder dan één op de twintig toegekend. De procedures om vast te stellen of iemand een promotie cum laude verdient, verschillen wel wat per universiteit, maar globaal komen ze neer op het volgende: als eerst stelt de hoogleraar die het onderzoek begeleidde, voor dat de promovendus de titel cum laude krijgt. De promotiecommissie stemt hierover en er worden twee externe experts op het vakgebied geraadpleegd. Zij moeten het voorstel ook steunen. Na de openbare verdediging van het proefschrift wordt er nogmaals gestemd door de promotiecommissie. Helaas is er nog flink wat ruimte voor interpretatie. De VU heeft het bijvoorbeeld over “meer dan gewone bekwaamheid” in het proefschrift, de Radboud Universiteit: “excellente wetenschappelijke kwaliteit.” Wanneer iets valt onder “meer dan gewoon” of “excellent”, wordt niet besproken.

Genderbias
Voor bias is genoeg ruimte bij het voordragen en toekennen. Zo worden mannelijke odnerzoekers in aanbevelingsbrieven vaker als excellent omschreven dan vrouwen, en vrouwen krijgen in die brieven meer kanttekeningen mee. Waar het telkens moeilijker mee wordt, is dat het vaak onbewust gebeurt. “Je kiest vaak iemand die op je lijkt,” zo stelt Leidse onderzoeker Inge van der Weijden  – en met 80 procent mannelijke hoogleraren wordt het voor vrouwen niet makkelijker gemaakt. Geen van de universiteiten liet weten op de hoogte te zijn van het sekseverschil in cum laude promoveren. Er wordt door de meeste universiteiten verder onderzoek verricht.

Lees het volledige artikel “Helft van de promovendi is vrouw maar cum laudes krijgen ze zelden” van het NRC hier.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!