Select Page

Stereotiepe opvattingen over mannen- en vrouwenrollen: is dat erg?

Stereotiepe opvattingen over mannen- en vrouwenrollen: is dat erg?

Mannen moeten werken, vrouwen moeten zorgen. Zijn zulke stereotiepe opvattingen erg? En zo ja, in welke mate? Naomi Ellemers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en sociaal psycholoog, publiceerde een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek over genderstereotypen. In haar artikel behandelt Ellemers verschillende stereotypen over mannen en vrouwen en laat ze zien wat voor impact dat heeft op hoe mannen en vrouwen zichzelf definiëren en hoe ze worden behandeld door anderen.

Ondermijnend
Volgens Ellemers kan deze impact van stereotiepe verwachtingen zich uiten in het maken van andere levenskeuzes en het ontstaan van andere ambities bij mannen en vrouwen. De Utrechtse sociaal psycholoog laat zien dat alles wat we in de media horen en zien over hoe mannen en vrouwen ‘nu eenmaal zijn’, ondermijnend kan werken voor het professionele succes van vrouwen, maar ook slecht is voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mannen.

Hoe kunnen we deze stereotypen veranderen?
“Alleen wanneer een groot aantal mannen en vrouwen gezien wordt in een grotere verscheidenheid aan rollen zullen onze stereotiepe associaties veranderen,” schrijft Ellemers. Deze verandering kan ingezet worden op verschillende manieren:

#1: Erken de hardnekkigheid en cognitieve en motivationele functies van genderstereotypen. Door te accepteren dat we allemaal beïnvloed worden door stereotiepe verwachtingen die onze keuzes mogelijk foutief beïnvloeden, kunnen we een eventuele fout eerder herkennen en corrigeren.

#2: Laat de strijd voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet over aan degenen die in het nadeel zijn. Het is namelijk effectiever en krachtiger wanneer het gebeurt bij degenen die in het voordeel zijn. Vaders die een gelijk deel in de huishoudelijke verplichtingen op zich nemen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun dochters voorkeuren en ambities ontwikkelen die tegen stereotypen ingaan.

#3: Verdiep je in de aard van stereotypes. Kennis van de hardnekkigheid en onbewuste effecten van stereotypes maken je vrij van de overtuiging dat genderverschillen onveranderlijk en biologisch bepaald zijn.

Specifiek voor mensen met een managementfunctie nog twee aanvullende tips:

#4: Ondersteun werknemers in het afstemmen van stereotiepe verwachtingen op werk- en familie-eisen. Zowel mannen als vrouwen ervaren stress op het werk wanneer werk- en familierollen moeilijk te verenigen zijn. Als leidinggevenden beide rollen erkennen en de mogelijkheid faciliteren om werk- en familierollen te combineren, komt dit ten goede aan o.a. de werktevredenheid en werkprestatie.

#5: Heroverweeg en evalueer opnieuw de aard van verschillende sociale rollen en type banen. Het onderscheid tussen mannelijke rollen waar competitie en prestatie centraal staan en vrouwelijke rollen waar empathie en zorg centraal staan doet geen recht aan de hedendaagse vereisten in sociale interacties of in de werkcontext. Door te verhelderen dat verschillende functies en type banen zowel mannelijke als vrouwelijke skills vragen, wordt de interesse gewekt bij zowel mannen als vrouwen voor deze rollen.

 

Voor het artikel van de Universiteit Utrecht, klik hier.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Meld je aan!Advertentie

Zijbalk ad

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!