Select Page

Rolverdeling thuis beïnvloedt ambities van dochters

Rolverdeling thuis beïnvloedt ambities van dochters

Athena’s Angels, 4 vrouwelijke hoogleraren die opkomen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap, geven deze week extra aandacht aan de invloed van het gezin op werkuitkomsten (zoals loopbaan-ambities). Vaderdag komt er bijna aan namelijk.
De 4 hoogleraren belichten de rol die vaders en moeders kunnen spelen in het stimuleren van carrière-ambities van hun zonen en dochters. Ze bespreken wat voor invloed werkende moeders en zorgende vaders hebben op de ambities van hun zonen en dochters en op de taakverdeling binnen het gezin.

Prosocialer door zussen
Onderzoek van Van Lange, De Bruin, Otten en Joireman uit 1997 laat zien dat het gezin een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van mannen en vrouwen. Mensen die prosocialer zijn, hebben vaak broers en zussen, en dan vooral zussen. De resultaten zijn in lijn met onderzoek dat aantoont dat vaders met meerdere zussen in hun eigen gezin ook meer tijd besteden aan hun eigen kinderen.

Ongelijkheid thuis effect op ongelijkheid werk
Recenter onderzoek van Croft en collega’s (2014) wijst uit dat genderongelijkheid in de gezinssituatie ook effect heeft op genderongelijkheid op het werk. De onderzoekers bekeken hoe het gedrag van ouders en hun onbewuste associaties over huishoudelijke taken, maar ook hun bewuste overtuigingen daarover, de aspiraties van hun kinderen beïnvloedde. Het blijkt dat als vaders meer huishoudelijke taken op zich nemen (en de huishoudelijke taakverdeling dus meer gelijk is tussen vaders en moeders), hun dochters meer interesse tonen in betaald werk en minder stereotype beroepen ambiëren. Onbewuste associaties van vaders voorspellen verder ook de beroepsvoorkeuren van hun dochters (en niet van hun zonen). De conclusie van de onderzoekers: een meer gelijke verdeling in het huishouden van ouders zorgt voor een betere gendergelijkheid op de arbeidsmarkt voor toekomstige generaties!

Onderzoek van Hellerstein en Sandler Morrill (2011) ondersteunt de bevinding dat vaders impact hebben op de beroepsvoorkeuren van hun dochters. Zo wordt de kans dat dochters een beroep kiezen dat vergelijkbaar is aan dat van hun vader steeds groter door de jaren heen. In de tijdsperiode van 1973 tot 2002 steeg de kans dat een vrouw haar vaders beroep zou uitoefenen met 20% ten opzichte van de gestegen kans op een beroep in een ander vakgebied dan van haar vader. Volgens Hellerstein en Sandler Morrill kunnen vaders een grote rol spelen bij de voorbereiding van hun dochter op de arbeidsmarkt.

Vaderschapsverlof
Volgens onderzoek van de OECD hangt vaderschapsverlof ook samen met de ontwikkeling van zowel dochters als zonen. Als vaders 2 of meer weken verlof opnamen rondom de geboorte van hun kinderen, waren ze later meer betrokken ouders dan vaders die minder of geen verlof opnamen. En kinderen die een betrokken vader hebben, ontwikkelen zich beter in hun jongere jaren ten opzichte van kinderen met minder betrokken ouders. Kinderen met betrokken vaders scoren bijvoorbeeld beter op cognitieve testen.

Rolverdeling overnemen
Het verband tussen familiebanden en werkuitkomsten komt ook terug in een CBS-rapport over de invloed van de gezinssituatie op de gewenste rolverdeling van kinderen. Dit rapport toont aan dat het merendeel van de jongeren de rolverdeling van het eigen gezin wil overnemen. 37% van de jongens die een fulltime-werkende vader heeft, gaf aan zelf ook fulltime te willen werken, ten opzichte van 27% van de jongens waarbij beide ouders evenveel werkten. Meisjes willen meer uren werken wanneer beide ouders ongeveer evenveel werken ten opzichte van meisjes van wie de vader het meeste werkt.

Gevormd door hun dochters
Vaders kunnen dus een positieve invloed hebben op de carrières van hun dochters, maar ook dochters kunnen hun vader positief beïnvloeden wat betreft carrièrekeuzes. Zo wijst onderzoek van Cronqvist en Yu (2017) uit dat CEO’s van Amerika’s grootste publieke organisaties 9,1% beter scoren op maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer ze een dochter hebben dan de gemiddelde organisatie.

Vaderdagcadeau
In opdracht van Athena’s Angels is de film ‘Door de ogen van mijn dochter’ gemaakt over de positie van vrouwen in de wetenschap. Topmannen in de wetenschap Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa, Alexander Rinnooy Kan, Wim van Saarloos en Carel Stolker, allemaal vader van een of meer dochters, spelen de hoofdrol. Aanstaande zondag, op Vaderdag, komt de film uit.

 

Dit artikel is gebaseerd op de nieuwsbrief van juni 2018 van Athena’s Angels. Bekijk hier de trailer van de film ‘Door de ogen van mijn dochter’

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!