Select Page

Onderzoek: kiezen tussen kind en carrière niet nodig

Onderzoek: kiezen tussen kind en carrière niet nodig

“Maar hoe ga je dat dan doen, als je straks moeder bent?” Het is een vraag die veel werkende vrouwen gehoord hebben én zichzelf ook stellen. Veel werkende moeders merken dat een kind je carrière niet veel goed doet. Hierdoor denken vrouwen vaak dat ze een keuze moeten maken tussen een carrière en kinderen. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld al dat hoe langer jonge moeders verlof nemen, hoe kleiner de kans dat ze daarna nog promotie maken, een managementpositie bemachtigen of een hoger salaris krijgen.  Vaak relateren leidinggevenden en collega’s de lengte van het verlof aan het niveau van commitment dat de moeders hebben – ook al wordt er in de onderzochte landen juist geprobeerd een langer verlof wettelijk vast te leggen, zodat er geen onderscheid meer gemaakt wordt door vaders en moeders,
Maar uit recent Canadees onderzoek blijkt dat het effect verkleind kan worden – wanneer er meer achtergrondinformatie gegeven wordt en er meer contact plaatsvindt tijdens het zwangerschapsverlof , zo schrijft MT.nl. In dit onderzoek werd eerst de beeldvorming rondom zwangere vrouwen bekeken: er werden CV’s beoordeeld van een vrouw die een maand met verlof ging versus een vrouw die 12 maanden ging (wat gebruikelijk is in het Canadese bedrijfsleven). Je raadt het al: het langere verlof maakte de kandidaat minder aantrekkelijk om aan te nemen.

Het vooroordeel was wijdverspreid: de aanname dat een vrouw die langer zwangerschapverlof neemt minder betrokken is bij haar baan, was aanwezig bij zowel mannelijke als vrouwelijke beoordelaars. In een tweede deel van het onderzoek werd een brief van een voormalig leidinggevende toegevoegd, als achtergrondinformatie over de loopbaanambities en werkgewoontes van de sollicitante. En wat bleek? Als een brief werd bijgevoegd, was er geen verschil te zien in de aantrekkelijkheid van de kandidaat die langer verlof na.
Tot slot werd de rol van programma’s waarmee ouders met verlof in contact blijven met hun werkplek, gedurende hun verlof. Dit soort programma’s worden nog niet veel gebruikt, maar komen wel steeds meer op. Meestal wordt degene die verlof neemt aan een collega gekoppeld om op de hoogte te blijven van projecten, klanten en andere collega’s. Wanneer vrouwen tijdens hun zwangerschapsverlof actief gebruik maken van zulke programma’s, werden ze gezien als meer betrokkene en toegewijd aan hun werk en een goede kandidaat, vergeleken met wanneer ze dit niet deden. De onderzoekers opperen ook nog dat er meer ruimte moet komen voor verlof onder vaders, om zwangerschapsverlof minder gender-georiënteerd te maken. Dit is niet alleen goed voor de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt, maar ook goed voor het welzijn van moeder en kind.

Lees hier het artikel “Onderzoek: zwangerschapsverlof hoeft je carrière niet te schaden” van MT.nl.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Meld je aan!Advertentie

Zijbalk ad

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!