Select Page

Vrouwelijke onderzoekers onder vertegenwoordigd

Hoewel het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Europa stijgt, blijft de ondervertegenwoordiging van vrouwen in wetenschappelijke disciplines en loopbanen bestaan. Dit is de boodschap van de laatste editie van het rapport “She Figures”, dat vandaag door de Europese Commissie is uitgebracht. Vrouwen vertegenwoordigen slechts 33% van het aantal Europese onderzoekers, 20% van het aantal hoogleraren en 15,5% van het aantal hoofden van instellingen in de hogeronderwijssector.

Je kunt het rapport HIER downloaden

Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: “Ondanks enkele verbeteringen in de afgelopen jaren zijn vrouwelijke onderzoekers nog steeds in de minderheid en met name het “glazen plafond” staat vrouwen in de weg bij het verkrijgen van topposities. Dit is niet alleen een grote onrechtvaardigheid maar ook een enorme verspilling van talent. De Commissie richt zich in haar onderzoeksprogramma’s op de bevordering van gendergelijkheid en is bezig om een verandering teweeg te brengen in de diep gewortelde institutionele cultuur.”

Uit het vandaag gepresenteerde rapport blijkt dat vrouwen slechts 40% van alle onderzoekers in de hogeronderwijssector en de overheidssector vertegenwoordigen en 19% van alle onderzoekers in het bedrijfsleven. Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in alle sectoren sterker is gegroeid dan het aantal mannelijk collega’s (een jaarlijkse groei tussen 2002 en 2009 van 5,1% onder vrouwen in verhouding tot een groei van 3,3% onder mannen) hebben vrouwen het nog steeds moeilijk om beleidsfuncties te verkrijgen, met gemiddeld slechts half zoveel vrouwen als mannen in wetenschappelijke besturen en raden van bestuur in de EU.

In 2010 was het aantal vrouwelijke studenten (55%) en afgestudeerden (59%) hoger dan het aantal mannelijke studenten, maar het aantal mannelijke promovendi en afgestudeerde promovendi was hoger dan het aantal vrouwelijke promovendi (respectievelijke 49% en 46%). Hoger op de academische carrièreladder 44% van de onderzoekers met een doktersgraad in de eerste fase van hun academische carrière was vrouw en slechts 20% van de onderzoekers op het hoogste niveau van een academische carrière was vrouw. De ondervertegenwoordiging van vrouwen is nog opvallender op het gebied van wetenschap en techniek.

Het bevorderen van gendergelijkheid is een van de voornaamste prioriteiten van de Commissie voor de totstandbrenging van de Europese Onderzoeksruimte (EOR). De Commissie heeft de lidstaten gevraagd de barrières op te heffen die de werving, het behoud en de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke onderzoekers in de weg staan. De Commissie wil ook de genderongelijkheid op het gebied van besluitvorming aanpakken.

Achtergrond

She Figures 2012 is de vierde publicatie van een aantal hoofdindicatoren die belangrijk zijn voor een goed begrip van de situatie voor vrouwen binnen de wetenschap en techniek. In de loop der tijd is de lijst met indicatoren uitgegroeid tot een beschrijving van het aandeel vrouwen op alle niveaus en in elke wetenschappelijke discipline, van tertiaire opleiding tot aan de arbeidsmarkt, waaronder het evenwicht tussen werk en privéleven in de 27 EU-landen, maar ook in Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Israël, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

She Figures wordt samengesteld door de Europese Commissie (directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie en Eurostat) in samenwerking met de statistische correspondenten van de Groep van Helsinki inzake vrouwen en wetenschap.

 

bron:
Persbericht Europese Commissie Brussel, 5 april 2013

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!