Select Page

Nederland heeft meer lef nodig.

Nederland heeft weer lef nodig! Dat is de titel van een nationale veranderagenda, opgesteld door 75 Nederlandse topvrouwen in samenwerking met A.T. Kearney en Van der Laan & Company. Het document is gebaseerd op de mening van 75 vrouwelijke topbestuurders, die allen vinden dat ‘het anders moet’ in Nederland. In drie hoofdstukken gaan ze in op de belangrijkste thema’s die moeten worden opgepakt om Nederland ‘opnieuw uit te vinden.’ De belangrijkste agendapunten in stappen

 

STAP 1: FLEXIBELE REGELGEVING, MEER VERANTWOORDELIJKHEID

De 75 bestuurders vinden dat regelgeving moet worden teruggebracht, omdat het sectoren inflexibel maakt. Ook moet er meer nadruk komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid. ‘Het besef moet terug dat voorzieningen worden opgebracht door steeds minder werkenden’, zo stellen ze. Ook vinden ze dat er meer prikkels moeten komen om de zesjes-cultuur te doorbreken. Dit alles vraagt om sterker leiderschap. Een leider die in de visie van de bestuurders een verbindend leider is, maar wel iemand die hoge eisen stelt aan medewerkers en dat door betere regelgeving ook kán doen. Door de managementcultuur te veranderen, minder te polderen en besluitvaardiger te worden, kan sterk leiderschap worden ontwikkeld. Eén van de topvrouwen: ‘We voeden onze kinderen in Nederland op tot mondige en zelfstandig denkende wezens. Maar als leider wordt dat ongewenst gedrag gevonden. Je opvoeding zit je als ceo dus soms in de weg.’

STAP 2: MEER SAMENWERKEN MET ALLE STAKEHOLDERS

In een wereld waar internet de machtsverhoudingen verandert, pleiten de bestuurders voor ‘leiders die openstaan voor diversiteit in brede zin en hier gericht op sturen: meer vrouwen, maar ook andere nationaliteiten, mensen uit andere sectoren en met een onconventionele achtergrond’. Bedrijven moeten meer samenwerken met klanten en andere stakeholders en openstaan voor de buitenwereld, maar wel zelf de regie in hand houden. 
De topvrouwen vragen van de overheid een constructievere houding. Ze willen o.a. af van het strenge telecomregime, de cookiewetgeving. Ook vinden ze dat Nederland beter moet nadenken op welke sectoren ze zich richt, universiteiten moeten zich meer openstellen voor de buitenwereld richten en om mismatches te voorkomen moet techniek sexy worden gemaakt.

STAP 3: VAN WELVAART NAAR WELZIJN

‘Bedrijven moeten hun definitie van groei herdefiniëren: het gaat niet langer alleen om double digit groei in omzet op korte termijn en winstgevendheid: people, planet en profit moeten met elkaar in evenwicht zijn’, staat te lezen in het opgestelde document. Bedrijven moeten zich gaan richten op beter worden in plaats van op groter worden, zeggen de topvrouwen. Het gaat niet meer om welvaart, naar  omwelzijn. Daarvoor zou er meer gestuurd moeten worden op langetermijn resultaten en op klant- en medewerkerstevredenheid in plaats van op financiele prestaties. Publicaties van kwartaalcijfers zijn achterhaald. In plaats daarvan moeten bedrijven uitdragen waar ze voor staan en wat hun rol in de samenleving is.

Lees meer

Bron: Management Team (MT)

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!