Select Page

Een stimulerende overheid

binnenhof-SheConsultDe overheid streeft naar gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor vrouwen en mannen. Een belangrijk doel van het emancipatiebeleid is het versterken van de economische zelfstandigheid en een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarvoor is een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt nodig. En een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Lezen we op Overheid.nl

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!