Day of women in science: 11 februari

Day of women in science: 11 februari

Vrijdag 11 februari is de ‘International day of women and girls in science’, door de United Nations uitgeroepen als dag om gender equality en empowerment te stimuleren voor vrouwen.

Onderrepresentatie van vrouwen in STEM
Volgens een onderzoek van Microsoft, vinden de meeste meisjes (72%) het belangrijk om een carrière te hebben die direct bijdraagt aan een betere wereld; maar slechts 37% denkt dat een carrière in STEM (Science Technology Engineering en Mathematics) die directe bijdrage mogelijk maakt. Niet zo gek dus dat maar 33% van de wetenschappers vrouw zijn (bron: UN).

Toch willen we dat dit verandert. Zoals voormalig executive director van UN-Women het mooi verwoordde: “The world needs science, and science needs women.”

Hoe krijgen we meer vrouwen in STEM?
Een onderzoek gecoördineerd door GenderInSITE (Gender in Science, Innovation, Technology and Engineering) wijst uit dat er bij organisaties een groot verschil zit in woorden en daden. Zo zeiden 68% van de organisaties dat ze zich wilden inzetten voor diversiteit en inclusiviteit. Slechts 32% zei dat ze daadwerkelijk actie ondernamen zoals het ontwikkelen van beleid om diversiteit en inclusiviteit te verbeteren. Maar 16% van deze organisaties gaf aan dat ze een budget hadden voor activiteiten die raken aan gender equality. Om meer vrouwen in STEM te krijgen, is het van belang dat organisaties en universiteiten hier meer in gaan investeren.

Vieren van International day of women and girls in science
Maar het is ook goed om deze vrijdag – 11 februari – stil te staan bij wat alle vrouwen in STEM al bereikt hebben en hen als rolmodellen te zien. Want we hebben meer vrouwen op die plekken nodig! Om deze dag te vieren, spreekt SheConsult oprichter Vréneli Stadelmaier op dinsdag 15 februari op het online event ‘Celebration of Women in Science 2022’ van Women in Science Eindhoven. Klik hier voor meer informatie!

Over de auteur

Lisanne Kemp

drs. Lisanne Kemp is Arbeids- en Organisatiepsycholoog en onze Happy Client Officer. Ze is het aanspreekpunt voor de SheConsult-coaches en potentiële klanten. Voor advies over loopbaancoaching kun je bij haar terecht.

INCOMPANY TRAINING
.

Check it Out