Select Page

Hoe financieel onafhankelijk zijn de Nederlandse vrouwen van nu?

Hoe financieel onafhankelijk zijn de Nederlandse vrouwen van nu?

Tot de jaren zestig was het gebruikelijk dat vrouwen in Nederland ontslagen werden op de dag dat ze trouwden. Vrouwen waren handelingsonbekwaam tot 1956. De tijd dat het enige recht van de vrouw het aanrecht was, is voorbij. Maar hoeveel is er nou écht veranderd?
Een grote verandering is dat vrouwen veel beter zijn opgeleid dan vroeger. Vrouwen onder de 45 zijn tegenwoordig zelfs hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Toch is het nog steeds zo dat de meeste mannen de belangrijkste kostwinner van het gezin zijn, want Nederlandse vrouwen zijn kampioen deeltijdwerken in heel Europa. Dit genderverschil uit zich ook in de cijfers van financiële onafhankelijkheid. Onderzoek van het CBS van 2000-2014 laat zien dat maar de helft (50,7%) van alle Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk is, ten opzichte van 71,6% van de mannen.

Die noodzaak voor financiële onafhankelijkheid is er wel. Waar het huwelijk vroeger garant stond voor brood en bed tot de dood ons scheidt, is dat nu niet meer zo zeker. Echtscheidingen zijn in de afgelopen decennia toegenomen: 2 op de 5 huwelijken strandt. Vaak zijn het dan de vrouwen die er bekaaid vanaf komen. Volgens het CBS leeft bijna een kwart van de eenoudergezinnen, vaak alleenstaande vrouwen met kinderen, onder de armoedegrens.

Alleen op papier financieel onafhankelijk
Sinds 1956 kunnen vrouwen volgens de wet wel financieel onafhankelijk zijn, maar in de praktijk zijn vrouwen nog steeds vaak financieel afhankelijk van hun man. Een aantal andere wetten hebben vrouwen wel geholpen: sinds 1986 krijgen getrouwde vrouwen recht op dezelfde sociale voorzieningen als mannen, zoals AOW en werkloosheidsuitkering. Sinds 1989 bestaat het ouderschapsverlof en in datzelfde jaar start de overheid met subsidies voor kinderopvang. Deze maatregelen zorgden er wél voor dat er een streep werd gezet door de klassieke norm van de getrouwde huisvrouw zonder baan, maar met die financiële onafhankelijkheid wil het nog steeds niet echt lukken.

Loskomen van de stereotype vrouw
De stereotype Nederlandse vrouw is anno 2018 wel iets anders dan de stereotype vrouw in de jaren zestig, maar niet zó anders. Ze neemt het grootste deel van de zorgtaken op zich en werkt in deeltijd. En dat deeltijd werken gaat samen met de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top. Bewustzijn is het sleutelwoord wat betreft financiën. Wees je bewust van de financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wees je bewust dat je als vrouw ook geld moet verdienen en uren moet maken, want die financiële onafhankelijkheid is belangrijk. En daar kun je zélf dus wat aan doen!

Hoe dan?
Maar hoe doen we dat, loskomen van dat stereotype en financieel onafhankelijk worden? Naast bewustzijn zijn er nog twee dingen belangrijk. Als vrouwen hebben we vaak hoge verwachtingen van onszelf én van andere vrouwen. Als je 3 dagen of minder werkt en je wilt meer gaan werken (heel goed plan!), kies er dan voor om andere taken te minderen (regel bijvoorbeeld een schoonmaker voor thuis). Andere regel: stimuleer andere vrouwen om (meer) te werken en leg ze niet jouw verwachtingen op.

 

Dit artikel is gebaseerd op dit artikel (met video’s) van NPO en op dit artikel van Follow the Money. Aanraders als je meer wil weten over de emancipatie-geschiedenis in Nederland.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!