Select Page

Helft van jonge vrouwen werkt niet vrijwillig in deeltijd

Helft van jonge vrouwen werkt niet vrijwillig in deeltijd

“De helft van de jonge vrouwen werkt niet vrijwillig in deeltijd. Dit fnuikt ambities,” zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vorige maand in een interview met onderwijswethouder Marcelle Hendrickx. NRC checkte of die bewering juist was.
De assistent van minister Engelshoven laat weten zich te baseren op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat onderzoek, ‘Werken aan de start’, bevat informatie over de verschillen tussen jonge mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Klopt het?
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat in Nederland 4,2 miljoen mensen in deeltijd werken, dus minder dan 35 uur per week. Daar tegenover staan 4,4 miljoen voltijdwerkers.

In vergelijking met andere Europese landen komt deeltijdwerk in Nederland verreweg het meeste voor. Onderzoek van het SCP toont aan dat van de vrouwen onder de 25 jaar in Nederland die een MBO-opleiding hebben afgerond wel 73% in deeltijd werkt en jonge vrouwen die een HBO-opleiding hebben afgerond 49%, terwijl dit van mannen in dezelfde leeftijdscategorie 35% (MBO afgerond) en 21% (HBO afgerond) is.

Van de vrouwen onder de 25 (met afgeronde MBO-opleiding) wil volgens het rapport bijna de helft – om precies te zijn 44% – meer uren werken dan ze momenteel doen. Bij jonge mannen is dat 33%. Volgens Ans Merens, emancipatieonderzoeker bij het SCP en schrijver van het rapport, zijn er meerdere redenen waarom jonge mannen en vrouwen vaker in deeltijd werken: “Voor starters op de arbeidsmarkt zijn er nu eenmaal minder voltijdbanen. Ook is je onderhandelingspositie minder sterk als starter, dus je zegt sneller ja tegen een baan.” De basis voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt volgens Merens nog voor die eerste baan gelegd. “Vrouwen maken meer kans op deeltijdwerk, omdat ze vaker dan mannen opleidingen voor de zorg of het onderwijs volgen. Daar wordt veel vaker werk in deeltijd aangeboden. Mannen kiezen nog steeds relatief vaker voor een technische opleiding, waar meer werk in voltijd is.” Al in de keuze voor de opleiding schuilt een probleem.

Verder blijkt uit het onderzoek van de SCP dat jonge vrouwen hun carrièreperspectief minder positief beoordelen dan jonge mannen. Voor jonge vrouwen die een MBO-opleiding hebben afgerond is dat voornamelijk te verklaren doordat zij vaker in deeltijd werken dan de mannen. Voor HBO’ers zijn de grootste verklaringen de onderwijssector, het gemiddeld eindexamencijfer en de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de opleiding. Maar zelfs wanneer er met die verklaringen rekening wordt gehouden, blijven vrouwen hun carrièreperspectief negatiever inschatten dan mannen.

Conclusie
De uitspraak van Minister van Engelshoven dat “de helft van de jonge vrouwen onvrijwillig in deeltijd werkt” en dat dit hun “ambities fnuikt” is door de NRC beoordeelt als grotendeels waar. (Bijna) de helft van de jonge vrouwen wil inderdaad meer uren werken. NRC zegt zelf dat het onduidelijk is of hun ambities daardoor afnemen, maar daar ben ik het niet mee eens. Voor MBO’ers bleek dit een grote verklaring te zijn en hoewel dit bij HBO’ers niet werd genoemd in het SCP rapport, is dit wel een logische factor. Wanneer je minder uren werkt, krijg je minder kansen om je te ontwikkelen en heb je dus ook minder kansen om succesvol te zijn. Succes maakt ambitieuzer, dus minder kans op succes zal de ambitie doen afnemen.

Dus, jonge vrouw, als je meer uren wil werken: vraag erom! Zo kun je je verder ontwikkelen en je talenten nog beter inzetten. En voor de vrouwen die nog geen studie hebben gekozen: overweeg ook technische studies!

 

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel van de NRC.

 

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Meld je aan!Advertentie

Zijbalk ad

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!