Gemeenten goed bezig met genderbalans

Gemeenten goed bezig met genderbalans

Niet alleen het nieuwe kabinet, maar ook de Nederlandse gemeenten doen het goed qua genderverdeling. Bijna de helft van de topambtenaren bij gemeentes is vrouw.

In de ambtenarij wprdt gemiddeld 44% van de topfuncties vervuld door een vrouw. En 18 van de 25 gemeentes zou voldoen aan de vrouwenquotum-eis die sinds januari 2022 geldt. Beter dan het bedrijfsleven dus! Een verklaring? Misschien is dit succesvolle aantal er omdat gemeenten veel oog hebben voor de werk-privébalans.

Klik hier om het hele artikel te lezen!

Ook interessant: Gendergelijkheid in kabinet, maar niet in kamer

INCOMPANY TRAINING
.

Check it Out