Select Page

De kloof tussen carrièredoelen van vrouwen en de werkelijkheid

De kloof tussen carrièredoelen van vrouwen en de werkelijkheid

In maart 2018 werd het eerste artikel gepubliceerd waar vrouwen en de toekomst van werk is onderzocht. Ruim 2100 vrouwen tussen de 16 en 40 jaar uit Australië werden o.a. gevraagd naar hun werk- en privé leven, baanzekerheid, gelijkheid en ambities.

Co-onderzoeker van het rapport, professor Rae Cooper, wil dat er meer aandacht komt voor vrouwen en toekomstig werk. “We praten meer over robots dan over vrouwen in het debat over de toekomst van werk, dat moet veranderen.”

Het onderzoek wijst uit dat er een kloof is tussen de ambities van jonge werkende vrouwen en de huidige realiteit op de werkvloer. “Er zijn significante verschillen tussen baanzekerheid, respect, ruimte voor flexibiliteit en training”, beaamt dr. Elizabeth Hill, ook onderzoeker van het rapport ‘Women and the Future of Work’. Volgens haar is het belangrijk dat de overheid en organisaties actie gaan ondernemen zodat hoogopgeleide, capabele jonge vrouwen in de spotlight komen te staan wat betreft de toekomst van werk.

Professor Cooper vindt het debat over de toekomst van werk te masculien ingericht en licht de wensen van vrouwen toe. “Voor jonge vrouwen is het beeld van werk in de toekomst nogal anders: werk met balans tussen de verantwoordelijkheden van werk en privé en een lange, betekenisvolle carrière. Om dit werkelijkheid te laten worden, moet er in alle organisaties ruimte zijn voor een vorm van flexibiliteit die voor zowel werkgever als werknemer voordelig is.”

Respect en toegang tot flexibiliteit erg belangrijk voor vrouwen
Het onderzoek toont aan dat respectvol behandeld worden en baanzekerheid voorwaarden zijn voor vrouwen om hun carrière voort te zetten. Flexibiliteit is daarbij belangrijk: 90% van de vrouwen geeft aan het belangrijk te vinden dat flexibiliteit toegankelijk is.

Een van de kloven wat betreft carrièredoelen van vrouwen en de werkelijkheid gaat om ontwikkeling. De grote meerderheid van werkende vrouwen (92%) geeft aan dat de juiste skills en kwalificaties ontwikkelen belangrijk is voor carrièresucces. Terwijl maar 40% aangeeft toegang te krijgen tot betaalbare trainingen om zichzelf te ontwikkelen voor betere functies.

Een andere kloof is dat hoewel veel vrouwen respect belangrijk vinden, veel van hen aangeven dat respect niet te krijgen van senior collega’s en leidinggevenden vanwege het feit dat ze vrouw zijn. Zowel vrouwen die een lage functie bekleden als vrouwen die een hoge functie bekleden ervaren dit gebrek aan respect.

10% van de participanten geeft aan te maken te hebben met seksuele intimidatie op hun huidige werkplek. Professor Cooper wijst werkgevers op de verantwoordelijkheid die zij op dit gebied op zich moeten nemen: “Werkgevers moeten een werkomgeving creëren waar vrouwen gerespecteerd en gewaardeerd worden om hun expertise. Er zullen meer vrouwen zijn dan robots in de toekomst van werk. Het is tijd dat families, de overheid, organisaties en werkgevers naar hen luisteren.”

Dr. Hill legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de regering: “Het is hoognodig dat de overheid een beleid gaat faciliteren en implementeren dat de carrièredoelen van vrouwen ondersteunt. We moeten bouwen aan een toekomst waar vrouwen gewaardeerd worden op de werkvloer om hun werk.”

Bruggen bouwen
Denk er als werkgever of als beleidsschrijver eens over na: hoe bouw je de brug tussen het ontwikkelen van skills en kwalificaties en het aanbieden van betaalbare, adequate trainingen? En hoe bouw je de brug voor de behoefte aan respect en het respectvol behandelen vanuit senior collega’s en leidinggevenden? Hoe kun je flexibiliteit toegankelijker maken in de werkomgeving?

Door hiermee aan de slag te gaan, kun je er aan bijdragen dat de carrièredoelen van vrouwen werkelijkheid worden en investeer je in een positieve toekomst voor werk!

 

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel van The University of Sydney

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Meld je aan!Advertentie

Zijbalk ad

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!