Case: Carolina wil zich oriënteren op de toekomst

Case: Carolina wil zich oriënteren op de toekomst
SheConsult-coaches vertellen regelmatig over cases uit hun praktijk. Deze keer vertelt Josee van Hage over haar client Carolina.

Wie is de klant?

Carolina (55 jaar) is als organisatieadviseur actief bij een consultancybureau. Ze vervult projectmatige opdrachten, vooral bij overheden en grotere zorginstellingen. * 

Wat was de vraag?

Nu Carolina bijna 20 jaar werkzaam was in het consultancywerkveld, voelde ze de behoefte zich te oriënteren op haar professionele toekomst. Ze wilde meer concreet inzicht krijgen in de onderwerpen die voor haar relevant zijn voor de komende jaren van haar werkzame leven, om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven. 

Hoe was de aanpak?

Haar deelname aan de online masterclass serie “het Vrouwenbrein” van SheConsult inspireerde Carolina tot dit coachtraject. Die inzichten die ze opdeed aan de hand van deze masterclasses vormden de opmaat tot de vier coachgesprekken die ze reserveerde. We spraken elkaar een keer per maand, steeds vanuit wat bij Carolina vooraan zat. De rode draad – inzicht krijgen in de onderwerpen die voor haar relevant zijn voor de komende periode van haar werkzame leven – bewaakten we door verdiepend door te vragen op de actualiteiten in haar huidige rol. Zo kreeg ze een spiegel voorgehouden en kon ze tot keuzes komen. Schriftelijke reflectie, met feedback van de coach, zorgde ervoor dat Carolina de inzichten die ze opdeed concreet kon vertalen naar haar dagelijkse praktijk, en richting kon geven aan haar gedachten over de professionele toekomst. 

Wat was het resultaat?

Het werd duidelijk voor Carolina welke innerlijke drijfveren voor haar in het bijzonder belangrijk zijn in haar professionele toekomst. De voor haar relevante thema’s kon ze nu concreet benoemen; hetgeen helpend werd om de juiste keuzes te maken in de opdrachten die ze aanvaardde en vooral ook de manier waarop ze daarmee om wilde gaan. 

Wat zei de klant?

“Een zeer goede ervaring, vooral omdat deze coach fantastisch wist aan te sluiten bij waar ik stond. Me wist uit te dagen,  zodanig dat het me heeft aangezet langere tijd met mijn thema’s bezig te zijn. Deze coaching heeft mij veel meer gebracht dan de vier sessies in de agenda!”

 

*omwille van de vertrouwelijkheid zijn de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Josee van Hage is SheConsult-coach in Leiden

Ook interessant: Anne wil zich minder verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen

Over de Auteur

Josee van Hage

Josée van Hage is meestercoach en dieptepsycholoog en verbonden als coach aan SheConsult voor de regio Leiden. Zij heeft een achtergrond in de internationale hotellerie. Na haar Master of Arts in managing human resources werkte ze als HR manager in verschillende internationale ondernemingen. In 2002 vestigde zij zich zelfstandig als HR consultant, coach en trainer. Als docent HRM, Management&organisatie en Verandermanagement is ze verbonden aan het Instituut voor Sociale en Bedrijfswetenschappen. Josée is geregistreerd als Senior Practitioner© bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO/EMCC), en registertherapeut BCZ® bij de Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten (JVATN).
INCOMPANY TRAINING
.

Check it Out