Select Page

Brandbrief aan bedrijven: benoem meer topvrouwen

Brandbrief aan bedrijven: benoem meer topvrouwen

Realiseer diversiteit in de top
Bij 5000 Nederlandse bedrijven valt er vandaag een brandbrief van van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het kabinet op de mat, waarin zij worden opgeroepen om meer vrouwen te benoemen in raden van bestuur en commissarissen.

“Wij roepen u op om na te gaan waar uw bedrijf nu staat… en waar nodig werk te maken van het realiseren van diversiteit in de top”, schrijven werkgeversvoorman Hans de Boer en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) in hun brief.

Geen prioriteit aan streefcijfer van 30%
Aanleiding voor de aansporing is de vorige week gepubliceerde Bedrijvenmonitor, die aantoonde dat het aandeel van vrouwen in raden van bestuur is blijven hangen bij iets meer dan 10% en in raden van commissarissen bij 15%. Bij lange na niet het streefcijfer van 30% die de Wet bestuur en toezicht (Wbt) stelt.

Al sinds 2013 is de wet van kracht. Vorig jaar werd de werkingsduur van het streefcijfer verlengd tot 1 januari 2020, omdat het nog niet gehaald was. Helaas laten de nieuwste cijfers zien dat er sindsdien weinig veranderd is.

“De voortgang baart ons grote zorgen,” schrijven De Boer en Van Engelshoven. Volgens hen lijkt de meerderheid van de bedrijven geen prioriteit te geven aan het naleven van de wet. Zo laat de Bedrijvenmonitor zien dat bij 93% van de raden van bestuur en 87% van de raden van commissarissen de man-vrouw verdeling van de zetels tussen 2015 en 2016 exact hetzelfde is gebleven.

De minister en werkgeversvoorman moedigen bedrijven aan om te werken aan de doorstroom van vrouwen in de subtop. Met de tip dat VNO-NCW over een databank beschikt met ruim 1500 profielen van ‘board-ready’ vrouwen.

Zoals het een brandbrief betaamt, bevat het ook een waarschuwing: “Als het kabinet in 2019 de voortgang van het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven als onvoldoende beoordeelt, zal het kabinet zich beraden op stevige maatregelen”.

Vertrouwen in commitment van bedrijven
De Boer en Van Engelshoven sluiten de brief af met een positieve noot: “Wij gaan er echter vanuit dat het bedrijfsleven zich met volle overtuiging inzet voor diversiteit aan de top en vertrouwen hierin op uw commitment.”

 

Klik hier voor het artikel in Het Financieele Dagblad.

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!