Select Page

Auteur: de Redactie

Vrouwen werken duurzamer

Uit onderzoek van de HAAS School of Business aan de Universiteit van California blijkt dat management teams met meer vrouwen, betere financiële resultaten behalen en daarbij ook nog eens duurzamer te werk gaan. De Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de relatie tussen het aantal topvrouwen in het bestuur van een bedrijf en duurzaam ondernemerschap en zagen dat bedrijven met meer vrouwen in de top, meer aandacht besteden aan duurzaamheid en energie-efficiëntie. Daarnaast houden deze bedrijven ook beter de CO2-uitstoot van hun producten bij en nemen zij milieu risico’s mee in hun financiële afwegingen. De resultaten uit dit onderzoek werden in oktober 2012 verzameld in een rapport. 26-07-13. Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl...

Read More

Meer betrokkenheid door flexibele werktijden

Uit recent onderzoek van Gallup blijkt dat vrouwen meer betrokken zijn bij hun werk dan mannen. De werknemerspopulatie kan volgens het onderzoek in drie groepen worden verdeeld. Een kleine meerderheid van de werknemers investeert wel energie in het werk, maar is gevoelsmatig afwezig. Achttien procent van de werknemers is helemaal niet actief betrokken bij het werk en proberen het werk zelfs tegen te werken. De laatste categorie bestaat uit werknemers die wel degelijk betrokken zijn bij het werk en deze categorie wordt met een kleine meerderheid door vrouwen gedomineerd. Hoewel 28% van de mannen betrokken is bij het werk, is 33% van de vrouwen dat. Wat is de oorzaak van dit verschil? Er bestaat immers nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wat betreft salaris en promotiekansen. Wellicht dat flexibele werktijden de reden vormen waarom vrouwen zich meer betrokken voelen bij het werk dan mannen. Dit zou namelijk het welzijn van werknemers verhogen en volgens de Amerikaanse psycholoog Frederick Herzberg, gespecialiseerd  in motivatie op het werk, is het welzijn van werknemers van uiterst belang voor de productiviteit. Flexibele werktijden hoeven uiteraard niet alleen aan vrouwen te worden toegeschreven. Hoewel vrouwen vaak de zorg op zich nemen van kinderen of ouderen, maken zij vaker gebruik van de mogelijkheid om flexibel te werken. Mannen kunnen natuurlijk ook ervoor kiezen flexibel te werken om zo meer tijd met het gezin door te...

Read More

Kenau Simons Hasselaer

‘Kenau’ staat voor een vrouw die niet met zich laat sollen en een vrouw die echt heeft bestaan: Kenau Simonsdr. Hasselaer. In 1572-73 hielp ze Haarlem verdedigen tegen de Spaanse vijand. Daarbij gebruikte ze kokende olie en pek, materiaal dat ze op voorraad had, want ze runde een scheepstimmerwerf. Ze was onderneemster en maakte o.a. schepen voor de binnenvaart. Bovendien werd ze, waarschijnlijk als dank voor haar manmoedig optreden in Haarlem, beloond met een benoeming in 1574 door de Staten van Holland. Ze werd benoemd tot beëdigd waagmeester en collecteur op de import van turf van Arnemuiden. Haar dood is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk is ze op een inkoopreis naar Noorwegen overvallen door zeerovers. Er zijn een aantal schilderijen van haar gemaakt, en daarnaast zijn er vele romans en toneelstukken over haar geschreven. Met name werd benadrukt dat ze een verstandige vrouw was (deugdzame weduwe, 4 kinderen) die uit haar rol was gestapt, omdat ze geen andere keuze had. Ze wordt afgebeeld met zwaarden, pistolen, spiesen en ander wapentuig. Haar populariteit heeft ze mogelijk te danken aan het feit dat ze model stond voor de vele vrouwen die hebben deelgenomen aan de verdediging van Haarlem. Er komt in 2014 een speelfilm uit over Kenau. Monic Hendrickx speelt daarin de rol van deze historische, zelfstandige dappere vrouw. Nieuwsgierig geworden? Lees...

Read More

Wie wordt de ‘Topvrouw’ van 2013?

Afgelopen week zijn de finalisten voor de titel ‘Topvrouw’ voor het jaar 2013 bekend gemaakt. Dit zijn namelijk: Thessa Menssen (CFO Koninklijke BAM Groep), Susan Swarte (CFO Octoplus NV), en Jet de Ranitz (Voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Deze drie dames zullen door middel van een persoonlijke presentatie de juryleden moeten proberen te overtuigen van het feit dat één van hen de topvrouw van het jaar 2013 is. De jury bestaat uit Gerdo Verbeet (ex-voorzitter van de Tweede Kamer) en de twee ‘topvrouwen’ van het jaar 2012 en 2011: Ellen Faber en Merel van Vroonhoven. Op 26 september wordt de winnares bekend gemaakt tijdens een feestelijk diner op Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort. 18-07-13. Bron: Talent naar de...

Read More

Boeken voor de hedendaagse zakenvrouw

De zomer is aangebroken, dus dat betekent voor veel mensen tijd om weer eens aan een goed boek te beginnen. Neem bijvoorbeeld het boek “Wat werkende vrouwen moeten weten over hun mannelijke collega’s” van Shaunti Feldhahn. Er is veel waarvan vrouwen niet weten dat ze het niet weten en dit kan hun carrière in de weg staan volgens deze christelijke Amerikaanse onderzoeker en columnist. In haar boek beschrijft ze daarom ook hoe de hersenen van mannen werken en hoe dit kan verschillen van vrouwen waardoor er problemen kunnen ontstaan op de werkvloer, mits deze verschillen worden herkend en begrepen. Een vergelijkbaar boek met toch een iets andere insteek, is het boek van Carolina Pruis: “Vrouw op de apenrots”. In dit boek schrijft deze zakenvrouw over haar ervaringen als manager in een mannenwereld. Het ‘glazen plafond’ is een actueel onderwerp en het komt daarom ook in dit boek aan bod. Pruis ontkent echter het bestaan ervan, want volgens haar liggen de interesses van een hoop vrouwen simpelweg ergens anders dan de meeste mannen, waardoor mannen vaker hogere posities bekleden in het bedrijfsleven dan vrouwen. Volgens Feldhahn werkt het bevorderend wanneer vrouwen hun mannelijke collega’s begrijpen, maar volgens zowel Feldhahn als Pruis betekent dit niet dat vrouwen zich als mannen hoeven te gedragen. Pruis vergelijkt de zakenwereld waarin mannen nog steeds domineren, met een kolonie chimpansees: er heerst een stevige hiërarchie...

Read More

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!