Select Page

Auteur: de Redactie

Zwanger? Pas op. Waak voor je baan!

Jaarlijks ervaren ruim 65.000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap. Het College voor de Rechten van de Mens initieert de peiling: ‘Zwanger en Werk: geregeld of gedoe’. Via de website www.zwangerenwerk.nl, biedt het College vrouwen een uitlaatklep voor problemen met de werkgever rond zwangerschap. Daarnaast kunnen vrouwen toetsen of zij een discriminatie-ervaring hebben en geeft het College voorlichting over dit onderwerp. Uit onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen van het College (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) in 2012 bleek dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen hebben met zwangerschap in relatie tot werk. Ook uit cijfers van het jaarverslag van het College over 2012 blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Het aantal uitspraken hierover is met 60% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Laurien Koster, voorzitter College voor de Rechten van de Mens: “Het is de taak van het College om voorlichting te geven over mensenrechten en deze ook te agenderen. Bescherming tegen zwangerschapsdiscriminatie is een mensenrecht. Je mag niet achtergesteld worden op je werk omdat je zwanger bent. Volgens Koster is de omvang van het probleem is groot. “Onder vrouwen is er veel onwetendheid: veel vrouwen geven aan een negatieve ervaring te hebben rondom een baan en zwangerschap, maar weten niet dat het om discriminatie gaat.”  Lees meer > Bron: Het College voor de Rechten van de Mens   Meer...

Read More

Heleen van Royen onder censuur?

Is Heleen een rolmodel? Ze is ondernemer, moeder, gescheiden en zeer succesvol. En vooral ook slim. Met name rond haar eigen PR. Bijvoorbeeld op 16 mei schrijf Heleen: “De hartsvriendin wordt door App Store geweigerd. Een tekst zou moeten worden verwijderd. Vergeet het maar, Apple, ik laat me niet censureren.” Dus Heleen weer aandacht voor haar nieuwe boek. Een paar dagen later, op zaterdag, blijkt de ‘Hartsvriendin’ wel integraal opgenomen te worden in de Apple winkel. Slim Heleen, goed geregeld, jammer dat ze bij Apple al zo snel inzagen dat dit niet kon. Anders had je natuurlijk een sappig verhaal verteld over de macht van een bedrijf dat als een Chinese overheid gaat bepalen wat we wel of niet lezen. En dat was dan weer interessant nieuws. Ik vraag me echter af of dit wel een incident is. Of die censuur niet al lang aan de gang is. Of het niet zo is, dat- wanneer je geen Heleen van Royen heet en je geen advocaten kunt inschakelen-  je het dan wel kunt schudden met je erotisch getinte verhalen bij de Amerikaanse zedenmeesters. Dus blijf waakzaam. ook al lijkt het nu opgelost! Carola...

Read More

De minister: vrouwen te afhankelijk van hun partner

‘BIJNA HELFT VROUWEN ECONOMISCH NIET ZELFSTANDIG’ “Vrouwen moeten af van dat eeuwige schuldgevoel over hun gezin. Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen over het feit dat de overheid zoveel in ze heeft geïnvesteerd.” (zie ook video) Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, spuide onlangs haar ongenoegen over de Nederlandse vrouw in een nota over emancipatie aan de Tweede Kamer. Volgens Bussemaker zijn het namelijk vooral meisjes die studeren en dus de vruchten plukken van overheidsinvesteringen in het onderwijs, terwijl deze vrouwen vervolgens op de arbeidsmarkt niet tot bloei komen. In een gesprek met het dagblad Trouw maakte Bussemaker daarom ook duidelijk dat vrouwen het aan zichzelf te danken hebben dat hun carrières stokken. Bussemaker maakt zich daarbij vooral zorgen over het aantal vrouwen dat economisch afhankelijk is van een man, gezien het feit dat één op de drie huwelijken tegenwoordig strand. Met haar ferme uitspraken probeert Bussemaker vooral vrouwenemancipatie weer op de agenda te zetten: “Emancipatie heeft voortdurend onderhoud nodig. Ik ben niet van de school van: het gaat heel goed, als we nu rustig afwachten komt het moment waarop alle vrouwen werken vanzelf. Ik ga niet wachten tot 2075, als misschien alle vrouwen werken.” Het volledige interview met Jet Bussemaker is te vinden in de Trouw weekendeditie van 11 mei. Bewerkt door: Kimberley Rijnbeek, 2013, bron: Trouw Ook in het NRC meer over haar stelling> Uitzending van eenVandaag Jeb...

Read More

Opvolger Dalai Lama een vrouw?

Volgens de Dalai Lama, leider van het Tibetaanse boeddhisme, zou een volgende leider goed een vrouw kunnen zijn. Vijf jaar geleden liet de Dalai Lama al eens vallen dat een vrouwelijke opvolging een mogelijkheid zou zijn. In een interview met de Britse zender Channel 4 geeft de Dalai Lama het volgende aan “Vrouwen zouden een veel actievere rol moeten spelen in het verspreiden van menselijke compassie”. Momenteel treden er steeds vaker vrouwelijke monniken toe tot het Tibetaanse boeddhisme. Deze vrouwelijke monniken interesseren zich  daarbij voor belangrijke geestelijke posities. Net als de rooms katholieke traditie voorschrijft, wordt ook binnen de Tibetaanse traditie pas een nieuwe leider gekozen als de voorganger is overleden. Hoge boeddhistische geestelijke zijn hier vaak verantwoordelijk voor. In 2010 liet de Chinese regering al weten dat de Tibetanen niet op zoek hoeven naar een nieuwe leider, omdat Peking hier verantwoordelijk voor is. Het overlijden van de Dalai Lama kan daarmee tot politieke spanningen leiden tussen China en Tibet. Tibet zal de Chinese keuze niet accepteren. 2013, bron:...

Read More

Jong kabinet met zeven vrouwen

Enrico Letta, de nieuwe premier, is het gelukt om een ministersploeg van 21 ministers te kiezen. Het betreft een brede coalitie, relatief jong en veel vrouwen. De vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken wordt Angelino Alfano. In tegenstelling tot wat er werd gesuggereerd wordt Emma Bonino de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Als eurocommissaris heeft zij veel internationale ervaring. Annamaria Cancellieri is in aanmerking gekomen voor de belangrijke post Justitie, dit tot grote teleurstelling van Berlusconi. De economie komt onder het beheer van Fabrizio Saccomanni, momenteel nog directeur van Italiaanse centrale bank. Ook krijgt Italië een eerste vrouwelijke gekleurde minister, Cécile Kyenge, op Integratie. Italië kende niet eerder zoveel vrouwen, zeven om precies te zijn, waarvan de jongste 38. Binnenkort zullen zij worden ingezworen. 2013, bron:...

Read More

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!