Select Page

Auteur: de Redactie

HR-vrouwen moeten meer ambitie tonen

We komen het vaker tegen, in een typsich ‘vrouwenvak” zijn mannen de baas. Kijk maar in het onderwijs, de gezondheidszorg of in topkeukens. De mannen zwaaien de scepter. Zo ook in HR, 63% van de mensen die in HR werken is vrouw, maar 53% van de directieplekken HR wordt bezet door een man, compleet uit verhouding dus. HR-dienstverlener Harvey Nash, heeft 900 HR-professionals worldwide geïnterviewd. Het bleek dat de HR-professionals mobieler zijn geworden afgelopen jaar. Vorig jaar kreeg 43% een andere rol, het jaar daarvoor was dat nog maar 32%. Mannen streven vaker naar hogere functies Uit het onderzoek blijkt dat mannen vaker streven naar hogere functies, zowel binnen (50%) als buiten (73%) de human resources. Daarnaast hebben mannen meer kans om toe te treden tot de directie (29%) en ook een grotere kans om hun salaris te verhogen (21%). Ondanks deze duidelijke verschillen, zijn de ambities op de korte termijn tussen mannen en vrouwen vrijwel gelijk. Beide groepen zien zowel ‘interessant werk’ als ‘van toegevoegde waarde zijn voor de business’ als belangrijkste factor voor de voldoening in hun werk. Ook vinden mannen en vrouwen zichzelf even succesvol in hun eigen functie., zo stelt Personeelsnet.nl in haar artikel over dit onderzoek. Vrouwen moeten ambitie tonen Volgens Roland Steenvoorde, directeur van Harvey Nash Executive Search, is het een uitdaging om meer senior HR-functies te laten vervullen door vrouwen. Het zou...

Read More

Persoonlijkheid beter dan netwerken

Persoonlijkheid is mogelijker belangrijker dan netwerken bij het verkrijgen van een baan. Dat is de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek aan de Britse Cambridge University. De persoonlijkheid blijkt een betere basis voor het individuele prestatieniveau en de ontwikkeling van de professionele loopbaan., terwijl netwerken daarbij alleen maar een belangrijk hulpmiddel zijn voor professioneel advies en carrièreplanning. Persoonlijkheid is ook cruciaal voor de resultaten die het netwerk opleveren. De onderzoekers komen tot de conclusies dat vooral extraverte en consciëntieuze personen, die sociale situaties goed kunnen inschatten en  hun gedrag aan de omstandigheden en de specifieke netwerken weten aan te passen, het beste gebruik maken van hun connecties. Bron:...

Read More

Hersenen man en vrouw verschillen

Mannen en vrouwen hebben een verschillende bedrading in hun hersenen. Tot die conclusie komt de University of Pennsylvania in Philadelphia. Volgens de onderzoekers hebben vrouwen vooral verbindingen tussen beide hersenhelften, terwijl mannen juist binnen hun hersenhelften sterke connecties hebben. De bedrading is weer precies omgekeerd in de kleine hersenen; het gebied dat onder andere voor de lichamelijke coördinatie zorgt. Mannen hebben daar betere verbindingen met de rest van de hersens, terwijl bij vrouwen meer lokale verknopingen zijn. Deze verschillen zouden betekenen dat vrouwen intuïtiever en analytischer dan mannen zijn en dat mannen beter waarnemen en in staat zijn daar goed en gecoördineerd actie op te ondernemen. Ook zijn vrouwen beter in het onthouden van gezichten, leren ze beter vreemde woorden en hebben ze sociale verhoudingen sneller door. Mannen hebben meer ruimtelijk inzicht en kunnen beter bewegingen inschatten. De verschillen nemen toe naarmate mensen ouder worden. Bron:...

Read More

Zwanger op werk niet vanzelfsprekend

Zwanger zijn op het werk is nog lang niet vanzelfsprekend. Althans niet in Engeland, waar 81 procent van de vrouwen bang is dat het krijgen van een kind haar carrière schaadt. Een succesvolle loopbaan en tegelijkertijd moeder zijn vinden zij onrealistisch. 66 Procent van de tienduizend vrouwen die werden ondervraagd over de balans tussen werk en privé, vindt dat werk hun eerste prioriteit moet zijn. Maar liefst twee op de drie vrouwen denken dat ze na de bevalling anders worden behandeld dan vrouwelijke collega’s zonder kinderen. De meerderheid vindt echter wel dat ze als werkende moeder een goed rolmodel is . Helena Morrissey,  hoofd van het Britse Newton Investment Management en moeder van negen kinderen, was de opdrachtgever van dit onderzoek.  Haar advies:  “Er moet meer worden gekeken naar resultaten en niet naar het aantal gewerkte uren. Veel vrouwen denken onterecht dat succesvol zijn betekent dat je 24 uur per dag bezig moet zijn met werk.” Bron:...

Read More

De weduwe van Nelle

De ‘weduwe van Nelle’ is nog altijd een begrip. Ze staat niet alleen voor shag (een liefkozend ‘zware van de weduwe’ was al voldoende), maar ook voor een oud familiebedrijf in koffie en thee. Achter dat Rotterdamse bedrijf moet dus een ondernemende weduwe schuil zijn gegaan. En daarom staat het begrip ‘weduwe van Nelle’ ook voor al die ondernemende vrouwen die de Nederlandse geschiedenis rijk is. Deze weduwe heeft inderdaad echt bestaan. Ze heette eigenlijk Hendrica Brand en werd in 1758 geboren in Den Haag als dochter van een brandewijnverkoper. Rond haar 23ste trouwde ze met Johannes van Nelle, die zijn geld verdiende als klerk en pakhuisknecht. Het paar verhuisde naar Rotterdam en kreeg drie kinderen. Omdat haar man te weinig verdiende, begon Hendrica aan huis een winkeltje in tabak. Na de dood van haar man in 1811 zette ze de winkel voort onder de naam ‘Weduwe J. van Nelle. Het bedrijf liep goed, maar zelf heeft ze maar twee jaar van haar succes kunnen genieten: ze stierf in 1813. De naam was intussen zo gevestigd dat de erven het bedrijf onder haar naam voortzetten. En zo leeft Weduwe van Nelle nog altijd voort. Lees...

Read More

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Meld je aan!Advertentie

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!