Select Page

Auteur: de Redactie

Zwanger, dat kan echt niet

‘Zwanger en Werk: geregeld of gedoe’ – Zo luidt de nieuwe campagne van het College voor de Rechten van de Mens. De bedoeling van deze campagne is om discriminatie van zwangere vrouwen op het werk aan de orde te stellen, want geloof het of niet: dit gebeurt helaas nog steeds. En hoe. Uit een peiling van deze campagne, waaraan tot nu toe 750 vrouwen hebben deelgenomen, blijkt dat ruim een derde regelmatig kritiek krijgt op zijn zwangerschap door een leidinggevende en een kwart van deze vrouwen kan zwaaien naar een promotie. Volgens de voorzitter van het College, Laurien Koster, grenzen sommige uitspraken van managers aan het ongelooflijke. “Vrouwen krijgen reacties op hun zwangerschap als: ‘Jullie zouden allemaal verplicht aan de prikpil moeten’, of ‘Wij nemen alle soorten mensen aan maar zwanger dat kan echt niet’. Dat gebeurt ook tijdens sollicitatiegesprekken.” Tot nu toe hebben 750 vrouwen hun ervaringen gedeeld via de website zwangerenwerk.nl en de website zal voorlopig nog open blijven voor meer reacties. Hoeveel nieuwe zaken hieruit voort zullen komen is volgens de website van het College zelf nog niet duidelijk. 04-07-13....

Read More

Werkloosheid creëert onzekerheid

Verzekeringsbedrijf BNP Paribas Cardif heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van werkloosheid. Bijna de helft van de ruim 300 ondervraagden ervaart het hebben van minder sociale contacten als het meest negatieve gevolg van werkloosheid. Een ander belangrijk gevolg van werkloosheid is dat het een negatieve werking heeft op het zelfbeeld van veel werklozen. Veel werklozen schamen zich bijvoorbeeld en voelen zich onzeker. Opvallend hierbij is dat dit gevoel vooral heerst onder de ondervraagde vrouwen en dit bevorderd het zoeken naar een baan allerminst. Één op de tien mensen zonder baan is daarom ook in gesprek met een hulpverlener om meer zelfvertrouwen te creëren, zo blijkt uit het onderzoek. Het onderzoek is opgezet om na te gaan wat mensen ervaren wanneer zij werkloos zijn tijdens een economische crisis en wat hieraan gedaan kan worden. 04-07-13. Bron: BNP Paribas...

Read More

Topsporters ook goed op de werkvloer

Nieuw onderzoek wijst uit dat sport een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van vrouwelijke managers aan de top van het bedrijfsleven. Uit het onderzoek van EY blijkt namelijk dat meer dan de helft van de vrouwen in hoge bestuursfuncties, ook op hoog niveau heeft gesport of dat nog steeds doet. Veel vrouwen die tijdens hun studie op hoog niveau aan sport deden, gebruiken nu dezelfde tactieken en technieken op de werkvloer als op het veld. Ook kunnen vrouwen die vroeger fanatiek hebben gesport, goed in teams werken. Meer dan 70% van de ondervraagde vrouwen uit het onderzoek was het er daarom ook over eens dat sport een positieve invloed heeft gehad op hun carrières. Meer dan 90% van de vrouwen vindt daarbij dat werken in teamverband het meest effectief is en de concurrentiestrijd bevordert. Bekijk het volledige rapport op de website van SheConsult....

Read More

Toename vrouwen aan de top

Ondanks de huidige recessie, is er een stijging gemeten in het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het aantal vrouwen aan de top is namelijk met 1,2 procent gestegen en dit is 0.7 procent meer dan vorig jaar. Dit meldt de website managersonline. De cijfers zijn afkomstig van verschillende bedrijven die in de afgelopen vijf jaar het “Charter Talent naar de Top” hebben getekend. Dit is een code die vrijwillig door bedrijven ondertekend kan worden, met als doelstelling meer diversiteit aan de top. De meest effectieve maatregelen die zijn genomen om deze doelstelling te behalen, zijn onder anderen het bewust maken van managers van het belang van diversiteit aan de top en het faciliteren van flexibel werken. Ook is het van groot belang dat het aantal vrouwen in de subtop toeneemt, zodat deze als kweekvijver kan dienen voor vrouwen in de top. Het aantal vrouwen in de subtop is echter gelijk gebleven. De sectoren waar het grootste aantal vrouwen aan het werk is, zijn werkgevers- en werknemersorganisaties (37%); handel, horeca en schoonmaak (32,9%); en gezondheids- en welzijnszorg (30,4%). “Diamanten”, oftewel voorbeeldorganisaties die de charter hebben ondertekend zijn onder anderen Essent, Schiphol Group en de Gemeente Enschede. 02-07-13. Bron: Managersonline...

Read More

Onder-representatie vrouwelijke wetenschappers

Vrouwen worden onder-gerepresenteerd in de wetenschap, maar waarom? Deze vraag stelde wetenschappers van de University of Sheffield zichzelf. In een onderzoek zochten zij naar de reden waarom er relatief weinig vrouwen zichtbaar zijn in de wetenschap. Er zijn namelijk veel vrouwelijke wetenschappers, alleen zien we die bijna niet op conferenties en geörganiseerde evenementen. De onderzoekers hebben daarom gekeken naar het aantal mannen en vrouwen die zijn uitgenodigd om presentaties te geven op de meest prestigieuze bijeenkomsten in de evolutiebiologie. Wat bleek, mannen worden niet alleen vaker uitgenodigd om te spreken op zulke bijeenkomsten, maar liefst de helft van de vrouwelijke wetenschappers wees een dergelijke uitnodiging af, terwijl slechts een kwart van de mannen dit deed. Het is daarom volgens de onderzoekers belangrijk om te kijken naar de reden voor deze afwijzing. Nog belangrijker is het om te kijken op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat meer vrouwen een dergelijke uitnodiging wel zullen accepteren, zodat er meer vrouwen zullen worden gerepresenteerd op wetenschappelijke bijeenkomsten in de toekomst. Het volledige rapport dat verscheen in de Journal of Evolutionary Biology is te vinden op de website van SheConsult....

Read More

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!