Select Page

Auteur: de Redactie

HR: man verdient 14% meer dan vrouw

Vrouwelijke Human Resource (HR)-professionals verdienen tot ruim 13 duizend euro minder dan hun mannelijke collega’s.  Ook gaan mannen er vaker met bonussen en leaseauto’s vandoor dan de vrouwelijke HR-professionals. Opmerkelijk, vooral ook omdat meer vrouwen in dit vakgebied werken dan mannen. Uit onderzoek die salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals uitvoerden, blijkt dat mannen tot wel 14 procent meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s. Zo krijgen mannelijke salarisadministrateurs jaarlijks gemiddeld wel € 7.700 meer bijgeschreven dan vrouwelijke salarisadministrateurs met dezelfde leeftijd en ervaring. Het grootste verschil zit bij mannelijke en vrouwelijke HR-adviseurs. De mannen in die functie verdienen per jaar gemiddeld € 13.600,- meer. Weliswaar zijn de mannen gemiddeld ouder dan vrouwen, hun werkervaring is nagenoeg gelijk. Mannen maken daarnaast vaker dan vrouwen aanspraak op een bonus- of winstuitkering. Bovendien beschikken ze vaker over een auto van de zaak. 
Pleister op de wonde is misschien, dat vrouwen de afgelopen twee jaar wel vaker promotie hebben gemaakt dan mannen. Verder blijkt dat HR-professionals in de non-profit sector beter worden beloond dan in de profit sector. Uitzondering hierop vormen HR-directeuren en salarisadministrateurs. Functie Man Vrouw HR-Directeur € 105.700 € 97.100 P&O Manager € 74.400 € 62.800 HR-Adviseur € 63.600 € 50.000 Hoofd Salarisadministratie € 58.900 € 56.600 Salarisadministrateur € 51.700 € 44.000 Bron: Berenschot HR Trends...

Read More

Vrouwen goed inpasbaar binnen IT

Vrouwen moeten niet bang zijn om te solliciteren op banen in de IT-sector als zij niet beschikken over een technisch diploma. Dat zegt algemeen directeur Adrienne Hall van Microsofts Trustworthy Computing Security-initiatief. De angst bij vrouwen om zonder informaticadiploma de IT-sector te betreden is volgens haar ongegrond. Er zijn genoeg banen die niet direct om een technische achtergrond vragen Hall wijst op de grote carrièremogelijkheden voor vrouwen in de IT. Zelf had ze geen enkele technische achtergrond toen ze 23 jaar geleden bij Microsoft solliciteerde. Omdat ze het bedrijf ervan kon overtuigen dat ze in staat is alles te leren, werd ze aangenomen. Sinds 2002 houdt Hall zich bezig met de beveiliging van Microsofts eigen software, services en online-activiteiten. Niet-technisch “Er zijn veel verschillende rollen voor vrouwen in de IT en security die niet vragen om een technische achtergrond. Ik ben werkzaam op een technisch gebied maar ik heb geen technisch diploma”, zegt de Microsoft-topvrouw  in gesprek met ComputerworldUK.  Over wat je met een niet-technisch diploma kunt doen binnen IT, noemt ze onder meer IT-beheer, netwerkanalyse, en threat modelling. “Kijk naar de breedte van de banen die er zijn”, zegt Hall.  “Als je eenmaal binnen bent, kun je de benodigde kwalificaties alsnog halen door aanvullende trainingen of op de werkvloer. Maar laat het je niet tegenhouden dat je geen informaticadiploma hebt.” Proactief Een andere tip om als vrouw je plaats...

Read More

Joint evaluations curb gender bias

Gender bias in hiring, promotion and job assignments may be difficult to overcome, but there’s good news to report. In an effort to bridge this bias, a study of the Harvard Business School points to a new method of intervention: an “evaluation nudge,” in which “employees are evaluated jointly rather than separately regarding their future performance.” In this study out of the Harvard Business School, researchers look at the data that suggests that gender bias automatically comes into play when an evaluator learns the sex of the person they will interview. The results not only confirmed dramatic gender bias, in favor of males, but showed a 62% differential between how low-performing males were evaluated individually as compared to group evaluations. Low-performing males were hired 65% of the time when evaluated individually, but only 3% of the time when evaluated among other male and female candidates. The additional information in the group hire, provided enough context and comparative data to allow the evaluators to overcome their unconscious gender bias. In joint evaluation, “more potentially counter- stereotypical data points are available at a time than in separate evaluation” therefore giving evaluators the opportunity to place a check on their stereotypical notions. Evaluators can choose based on performance rather than perceived abilities connected to the evaluated person’s gender. The research shows that a joint-evaluation mode succeeds in helping employers choose based on past performance,...

Read More

Niet-westerse vrouw werkt het liefst fulltime

Autochtone vrouwen hebben vaker betaald werk dan niet-westers allochtone vrouwen. Maar de arbeidsdeelname van niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren, is net zo hoog als die van autochtone vrouwen. Bovendien werkt deze tweede generatie vaker fulltime dan in Nederland geboren westerse vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2012 had 68 procent van de autochtone vrouwen een baan van twaalf uur of meer per week. Van de 520 duizend niet-westers allochtone behoorde 52 procent tot de werkzame beroepsbevolking. Ongeveer één op de vijf niet-westerse vrouwen is in Nederland geboren. Het aandeel met een baan is bij deze tweede generatie met 68 procent even groot als bij autochtone vrouwen. Wat opvalt in deze groep, is dat vooral vrouwen met een Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond werken. Hun arbeidsdeelname is zelfs 75 procent hoger dan onder autochtone vrouwen. Tweede generatie vrouwen van Turkse herkomst hebben met met 54 procent het minst vaak een betaalde baan, gevolgd door de Marokkaanse vrouwen met 64 procent. Van de niet-westerse vrouwen uit de eerste generatie is minder dan de helft aan het werk. Niet-westerse vrouwen gaan vooral voor fulltime banen. In 2012 werkte van de eerste generatie 36 procent en van de tweede generatie 46 procent voltijds, tegenover 27 procent van de autochtonen. Deeltijdbanen van 12 tot 24 uur per week, zijn duidelijk minder in trek bij allochtone vrouwen. Van de niet-westerse vrouwen...

Read More

Jonge vrouwen vaker hoogopgeleid

Vrouwen tussen de 25 en 35 jaar zijn met 44 procent vaker hoogopgeleid dan mannen van dezelfde leeftijd (37 procent). Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat verschil was er ook al in 2003, maar sindsdien nam het aandeel hoogopgeleiden onder jongere vrouwen meer toe dan onder jongere mannen, namelijk met respectievelijk 13 versus 9 procentpunten. In 2012 was 28 procent van de vrouwen van 15 tot 65 jaar hoogopgeleid. In 2012 telde Nederland 28 procent hoogopgeleiden, een cijfer dat sinds 2003 steeds verder is gestegen. Het aandeel laagopgeleiden (30 procent) daalde, het aandeel middelbaar opgeleiden (40 procent) bleef gelijk. Hoewel bij jongere vrouwen het aandeel hoogopgeleiden meer dan bij jongere mannen steeg, is het beeld bij 55- tot 65-jarigen omgekeerd: hier ligt het aandeel hoogopgeleide mannen bijna 10 procentpunten hoger dan bij vrouwen....

Read More

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!