Select Page

Auteur: de Redactie

Zeg dit niet tegen je vrouw

Aan een vrouw vragen wanneer ze is uitgerekend, hoeft geen gekke vraag te zijn, maar wel wanneer ze niet zwanger is. Volgens BNR redactrice Marijke Roskam zijn er zo nog wel meer dingen die mannen vooral niet tegen een vrouw moeten zeggen en laat staan tegen hun eigen vrouw. Roskam tegen haar mannelijke collega Paul van Liempt: “Jij herkent ook weleens dingen die je zegt en die gewoon niet zo handig zijn.” In de BNR uitzending van tien april deelt Marijke Roskam daarom een nieuw onderzoek met haar luisteraars waarin Britse vrouwen ondervraagd werden over de tien ergste vragen en uitspraken van mannen. Onder anderen het antwoord “ja” op de vraag “ziet mijn kont er dik uit in deze broek?” vindt zeventien procent van de vrouwen het meest beledigend. Één op de zeven vrouwen wilt niet horen dat ze er moe uitziet en twaalf procent van de vrouwen gaat helemaal door het lint wanneer een man ze verteld rustig te blijven. Verder kan een man het beste altijd gelijk geven aan een vrouw en moeten ze zich vooral niet bemoeien met het autorijden. De auto inparkeren, dat kunnen vrouwen immers prima zelf. Op nummer tien in het onderzoek staat de vraag: “moet jij niet stofzuigen?” Dit tot grote verbazing van BNR presentator Paul van Liempt: “wordt dat nog steeds gezegd?!” Zijn grootste irritatie is wanneer een vrouw gaat “meekoken”...

Read More

Gelijke lonen voor mannen en vrouwen

Naast Thanksgiving en Independence Day, viert Amerika dit jaar ook Equal Pay Day. Dit jaar is het namelijk precies vijftig jaar geleden dat John F. Kennedy een wet aannam die werkgevers verbood om vrouwen minder te betalen voor hetzelfde werk als mannen. Hoewel de wet op tien juni ondertekend werd door Kennedy, vieren de Amerikanen Equal Pay Day dit jaar op dinsdag negen april. Deze datum symboliseert namelijk hoe lang vrouwen dit jaar door moeten werken om hetzelfde te verdienen als mannen in 2012, aldus pay-equity.org. Het is belangrijk dat men anno 2013 nog steeds aandacht besteed aan gelijke lonen voor mannen en vrouwen, want volgens het NRC is de loonkloof tussen mannen en vrouwen tegenwoordig nog steeds evident. Zo is het loonsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland bijvoorbeeld nog steeds 15 procent. Volgens het NRC wijst een onderzoek ook uit dat zowel mannen als vrouwen geneigd zijn meer loon te betalen aan mannen dan aan vrouwen bij gelijke competitie. De American Association of University Women pleit er daarom voor om de loonkloof te dichten middels een wet die ervoor zorgt dat werkgevers geen enkele reden meer hebben om vrouwen minder te betalen dan hun mannelijke collega’s. Uiteraard zijn er ook altijd nog voorstanders van een dergelijke loonkloof. Volgens Midas Dekkers is het namelijk niet meer dan normaal dat vrouwen minder verdienen dan mannen, vrouwen zijn immers één...

Read More

Rector TU/e: voorrang voor vrouwen

Positieve discriminatie of niet, vanaf volgend jaar mogen enkele faculteiten van het College van Bestuur alleen nog maar vrouwen aannemen. Dit gaat om faculteiten die niet voldoen aan de doelstellingen van de CvB. Deze doelstellingen houden in dat in 2012 en 2013 minstens de helft van alle nieuw aangenomen universiteits docenten vrouw moet zijn. De rector van de Technische Universiteit Eindhoven ziet geen ernst in een lichte vorm van positieve discriminatie als het om vrouwen gaat. Volgens hem is dit zelfs noodzakelijk, gezien de achterstandspositie die vrouwen nog steeds hebben binnen de wetenschap. De studentfractie van de TU/e maakt zich vooral zorgen of de nieuwe doelstellingen niet meer een inspanningsverplichting zal zijn dan een resultaatverplichting. Momenteel is slechts zestien procent van de universiteits docenten op de TU/e vrouw en er zal daarom nog even flink aan de touwtjes moeten worden getrokken om dit percentage gelijk te krijgen. College voorzitter Arno Peels verwacht dat vacatures langer open zullen blijven staan als gevolg van de nieuwe doelstellingen en hij geeft daarmee aan dat het tegenwoordig makkelijker is om mannelijke universiteits docenten te vinden dan vrouwelijke. Desondanks ziet hij volgens de website van de TU/e geen aanleiding om voor de continuïteit van het onderwijs en onderzoek te vrezen. Bewerkt door: Kimberley Rijnbeek, 2013, bron:...

Read More

Much Ado About Nothing?

Vrouwen leiden op de werkvloer aan het “queen bee syndrome”. Dit is de heersende opinie van veel management researchers. Leah D. Sheppard en Karl Aquino zijn van mening dat conflicten tussen vrouwen doorgaans als problematischer wordt ondervonden dan tussen mannen. Om dit te kunnen bewijzen hebben zij daarom voor hun onderzoek een willekeurige groep mensen drie conflict scenario’s voorgelegd. Alle drie de scenario’s waren helemaal hetzelfde, alleen was het eerste conflict tussen twee vrouwen, het tweede conflict tussen een man en een vrouw en het derde conflict tussen twee mannen. De groep observeerders zagen het conflict tussen de twee vrouwen hierbij als het meest problematisch terwijl dit conflict inhoudelijk hetzelfde was als het conflict tussen de twee mannen. In het artikel “Much Ado About Nothing? Observers’ Problematization of Women’s Same-Sex Conflict at Work” van Shepperd en Aquino worden verschillende perspectieven over werkrelaties tussen mannen en vrouwen wetenschappelijk onderbouwt en zij geven hiermee een nieuwe kijk op de bestaande opinie’s. Bewerkt door: Kimberley Rijnbeek, 2013, bron: Academy of...

Read More

Vrouwen nemen betere beslissingen

Vrouwen nemen eerlijkere en morelere besluiten dan mannen. Dit wijst een nieuw onderzoek uit. Het onderzoek werd gepubliceerd in het blad The International Journal of Business Governance and Ethics en voor dit onderzoek werden meer dan zeshonderd mensen bestudeerd die deel uitmaken van de raad van bestuur van verschillende bedrijven. Slechts één op de vier mensen hiervan was vrouw. Uit het onderzoek bleek dat mannen bij het maken van een besluit zich vooral laten leiden door regels en tradities. Vrouwen houden bij het maken van keuzes meer rekening met de belangen van verschillende mensen. “Onze resultaten laten zien dat vrouwen in het bestuur opnemen niet alleen een goede, maar ook een slimme beslissing is. Bedrijven met weinig vrouwelijke bestuursleden doen hun investeerders wellicht tekort.” Weer een reden om meer dames in het management team op te nemen dus! Zo juigt de website scientias.nl. Bewerkt door: Kimberley Rijnbeek, 2013, bron: Academy of...

Read More

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!